Знання здобуті в процесі вивчення дисципліни дозволять здобувачеві вищої освіти більш усвідомлено оцінювати своє місце і роль в суспільстві, а також вибирати цілі і засоби їх реалізації на різних рівнях.
В умовах формування демократичного українського суспільства відкритого типу з ринковими відносинами необхідні особистості, здатні творчо мислити, самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність, керувати колективами, ефективно взаємодіяти в найрізноманітніших ситуаціях з представниками всіх соціальних верств, політичних і етнічних груп населення. Ці навички  здатна сформувати навчальна дисципліна «Політологія», що є невід'ємною частиною багатовимірної системи знань про людину.