“Основи гідротехнічної меліорації” є однією з визначальних дисциплін для фахової підготовки бакалаврів лісового господарства, оскільки її вивчення забезпечує спеціалістів-лісівників знаннями відносно регулювання водного режиму ґрунтів на лісових і с.- г  землях, обводнення територій, протипожежних та протиерозійних заходів, покращення санітарно-гігієнічних та естетичних якостей лісових площ.

Гідротехмеліорації лісових земель в поєднанні з іншими заходами є певним засобом збільшення приросту деревини та покращення її якості. Крім того, вони впливають на створення сприятливих умов для лісовідновлення, лісоексплуатації, покращення транспортних шляхів, лісовідведення, розширення лісистості у засушливих районах і в цілому сприяють підвищенню інтенсифікації лісового та сільського господарств.

Предмет дисципліни. Гідротехнічні меліорації лісових земель – це сукупність гідротехнічних споруд і заходів для тривалого,  докорінного  покращення  природних умов лісових земель шляхом  регулювання  водного  режиму  ґрунту  з  метою  підвищення родючості, покращення  умов  для  росту  та  ефективного  використання лісів.

Предметом вивчення дисципліни є організація водного господарства і використання всіх водних ресурсів на території лісових підприємств, а також питання влаштування джерел обводнення і водопостачання, проектування, будівництво та експлуатація осушувальних і зрошувальних систем, влаштування протиерозійних заходів тощо.

Метою вивчення навчальної дисципліни є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування комплексу знань і умінь щодо проектування, будівництва й експлуатації осушувальних, зрошувальних та протиерозійних систем, а також вирішення практичних задач підвищення родючості лісових земель за допомогою гідротехнічних заходів.