Метою практичних занять з дисципліни "Практична стилістика та культура мовлення" є закріплення знань лекційного матеріалу, вдосконалення культури мовлення студентів, навчання будувати усні та письмові висловлювання в різних стилях, отримання знань про мовленнєві засоби для творення різностильових текстів, стилістичний аналіз текстів.