Метою вивчення дисципліни «Ведення органічного виробництва» є набуття студентом знань, умінь і навичок щодо ефективного застосування технологічних методів виробництва органічної продукції, що сприятиме запровадженю нових ресурсо- енергозберігаючих та екологічно чистих і безпечних технологій у тваринництві, виробництву екологічно чистих і безпечних продуктів рослинництва і тваринництва для потреб споживача. 

Вибіркова навчальна дисципліна «Ведення органічного виробництва» базується на знаннях таких дисциплін, як «Фізіологія с.-г. тварин», «Годівля с.-г. тварин», «Розведення с.-г. тварин», «Зоогігієна», «Механізація», «Рослинництво», «Технологія виробництва молока і яловичини», «Технологія виробництва продукції свинарства», «Технологія виробництва продукції птахівництва», «Технологія виробництва продукції вівчарства», «Організація та управління с.-г. виробництва», «Економіка сільського господарства».