Мета курсу: формування знань та умінь під час підготовки фахівця щодо морфологічних і фізіологічних особливостей омсобин медоносної бджоли та сімї загалом, її життєдіяльності, організації запилення сільськогосподарських культур, одержання продукції бджільництва та профілактики хвороб бджіл, а також економічних основ виробництва продукції на підприємствах різних форм власності.

Завдання курсу:

1. Отримання знання з біології бджолиної сімї.

2. Розведення та утримання бджіл.

3. Освоєння технологій виробництва екологічно чистої продукції та організації запилення рослин.