Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування базовими знаннями про формування й розвиток, структуру й історичні закономірної, рецепції літературного процесу від античності до класицизму, що становитиме важливу частину філологічної компетенції майбутнього фахівця. В основі змісту його – європоцентричний підхід у відборі й аналізі зразкових літературних текстів.

Завдання курсу:

-         визначати основні чинники та передумови становлення літератури певної доби (Античність, Середньовіччя, Відродження, Бароко, Класицизм);

-         характеризувати ідейно-художні особливості літератури певної доби з визначенням яскравих представників та їхніх творів;

-         аналізувати ідейно-художню своєрідність взірцевих («канонічних») літературних творів доби, їхню філософську природу;

-         виявляти родо-жанрові ознаки літератури вказаних періодів, художню своєрідність аналізованих творів;

-         характеризувати на цій основі створення літературознавчого базису професійної компетентності дослідника в галузі філології, й перекладу зокрема.