Курс передбачає поглиблення у студентів теоретичних знань у сфері цивільного права, вдосконалення набутих практичних навичок із застосування у своїй майбутній професійній діяльності набутих теоретичних знань.

В процесі вивчення курсу студенти поглиблюють вміння опановувати необхідні теоретичні положення, що напрацьовані цивілістичною наукою;  освоюють нормативний матеріал, закріплений системою цивільного законодавства України; вивчають судову та іншу юридичну практику застосування цивільно-правових норм.