У процесі вивчення дисципліни студент зможе оволодіти основами загальної методики навчання іноземних мов у ЗНЗ, які необхідні молодим студентам, майбутнім вчителям, для розуміння принципів навчання іноземної мови та для відповіді на ключові теоретичні питання, які висуває практика навчання. Дисципліна також направлена на формування практичних методичних навичок у ході опрацювання матеріалів до семінарських завдань, самостійної та індивідуальної робіт.