Метою навчання дисципліни є формування належного рівня методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови як сукупності спеціальних теоретичних знань і вмінь, їхнього практичного використання для успішного здійснення навчально-виховної діяльності в класі та за його межами з предмету «Іноземна мова».