Історія зарубіжної літератури адресована студентам-філологам 2 курсу (3, 4 семестри). Мета курсу - поглиблене вивчення художніх творів зарубіжних письменників, здійснення літературного аналізу та формування вмінь наукового осмислення проблематики творів у взаємодії з історією людства.