Основна мета викладання навчальної дисципліни “Риторика” - формувати у майбутніх перекладачів професійно зорієнтовані уміння та навички підготовки та виголошення власних публічних виступів.