Метою вивчення морфології сільськогосподарських тварин є засвоєння загальних закономірностей будови тіла тварин, цитології, ембріогенезу хребетних, мікроскопічної будови тканин та органів, принципів філо- та онтогенезу.