Курс "Фізика" для студентів біолого-технологічного факультету зорієнтований на послідовне викладення основних законів і положень фізики, які дають можливість зрозуміти загальні закономірності явищ природи; розглядання питань біофізики, що безпосередньо стосуються проблем життєдіяльності тварин і впливу на них зовнішніх фізичних факторів; висвітлювання прикладних проблем застосування фізичних методів у біолого-технологічній практиці