Мета вивчення курсу дисципліни «Екологічна паспортизація територій та підприємств»: дати студентам комплекс знань та практичних навичок стосовно оцінки впливу об’єкта господарської діяльності на навколишнє середовище; ознайомлення студентів з основними принципами створення екологічних паспортів і порядком їх складання; оволодіння студентами основами проведення аналізу ефективності природоохоронної діяльності на окремому об’єкті або при здійсненні будь-якої екологічно небезпечної діяльності; ознайомлення студентів з чинним порядком визначення розмірів платежів за забруднення навколишнього середовища.