Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні мови. Все це підвищує  попит на кваліфікованих випускників ( фахівців), вільно володіючих іноземною мовою, зокрема мовою міжнародного спілкування, та обумовлює необхідність вивчення курсу " Іноземна мова " ( за професійним спрямуванням).