Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними аспектами екологічної безпеки територій та акваторій, видами екологічних ситуацій, формами, та методами управління екологічними ситуаціями.

Основним завданням дисципліни є вивчення методик оцінювання рівня екологічної небезпеки та основних напрямів регулювання екологічними ситуаціями.