Навчальна дисципліна «ПРАКТИКА ПИСЬМОВОГО І УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ”  є одною з основних навчальних прекметів у системі підготовки перекладачів. 

Даний курс  є частиною курсу фундаментальних дисциплін, який присвячено провідним аспектам перекладознавства та лінгвістики. У ньому освітлюються провідні теоретичні та практичні аспекти здійснення нормативно правильного та функціонально адекватного перекладу автотентичних текстів з іноземної мови (англійської) на українську та навпаки з урахуванням відмінностей різних мовних систем.