Мета дисципліни – ознайомити студентів з науково-методичними засадами системного аналізу якості навколишнього середовища, що складається з природних, змінених людиною та штучних екосистем. Це необхідно для розробки на еколого-економічних засадах напрямів удосконалення розвитку виробництва, розроблення альтернативних екологічно прийнятних його моделей, знаходження шляхів гармонійного синтезу економічно ефективного господарювання і надійної охорони природи.