Науковий супровід досягнень в галузі тваринництва – це комплекс робіт науково-методичного, експертно-контрольного, інформаційно-аналітичного та організаційно-правового характеру, що здійснюються для забезпечення максимального рівня економічної ефективності ведення виробництва.

Мета вивчення дисципліни «Сучасні методи досліджень та науковий супровід досягнень у тваринництві» – набуття студентами теоретичних та практичних знань для вирішення проблем, не обумовлених нормативними документами та експлуатаційною документацією, які можуть виникнути на різних етапах технологічного циклу виробництва та переробки продукції тваринництва за умови відсутності достатнього досвіду і прямих аналогів у вітчизняній та світовій практиці.

Основне завдання дисципліни – сформувати у студента систему знань і навичок з організації та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо вдосконалення методів, технологій і устаткування, систем контролю і діагностики та впровадження сучасних науково-технічних розробок у тваринництво; розробки оптимальних технічних і технологічних рішень проблем; аналізу результатів різних видів моніторингу.