Мета курсу - набуття майбутніми магістрами ветеринарної медицини компетенцій з питань впровадження та оцінки ефективності системи НАССР, аналізу ризиків (фізичних, хімічних, біологічних) у харчових продуктах і кормах упродовж всього харчового ланцюга.