Фармакологія це широка медико-біологічна наука, досягнення якої використовується в гуманній і ветеринарній медицині, у тваринництві, біології та фармації. Кожне із цих направлень потребує різноманітних відомостей про ліки і фахівці різних профілів по різному застосовують фармакологію. В комплексі біологічних дисциплін факультету ветеринарної медицини фармакологія, що розкриває механізм взаємодії між ліками і організмом тварин, є теоретичною основою лікувальної терапії заразної і незаразної етіології. В зв'язку із цим метою викладання ветеринарної фармакології є представлення правильної уяви фармакодинаміки (як і на який орган чи систему діє) лікарської речовини, підведення основи для розуміння механізму дії чужорідної речовини в організм хворої тварини, враховуючи вид, вік, стать і стан окремих органів і систем.

 Фармакологія, як наука має 12 складових частин:

 фармакогнозія, фармакокінетика,фармакодинаміка, механізм дії, фармакогенетика, біофармація, біотрансформація, рецептура, фармацевтична хімія,фармакотерапія,токсикологія, клінічна фармакологія.