Мета викладання дисципліни «Лікарські рослини» полягає в ознайомленні студентів із загальними питаннями морфології рослин для їх визначення, властивостями біологічно-активних, супутніх і баластних речовин рослин, в усвідомленні специфічного впливу цих речовин на організм тварини.

Засвоївши курс лікарські рослини студент повинен:

знати

-         властивості основних біологічно активних речовин рослин

-         теоретичні основи що стосуються збору, заготівлі, зберігання лікарської рослинної сировини та поняття про лікарські форми з рослинної сировини;

-         поширені рослини, що мають лікувальне та токсикологічне значення

-         класифікацію рослин, за вмістом біологічно-активних речовин, що належать до різних груп  за переважним проявом фармакологічної дії;

-          механізм дії біологічно активних речовин рослин на окремі системи і органи тварини в цілому, а  також орієнтуватися у питаннях показання та протипоказання до використання ліків рослинного походження.

вміти

-         визначати конкретні, найбільш вживані у лікувальній практиці рослини у висушеному і свіжому стані на основі їх ботанічної характеристики;

-         визначити наземні та підземних частини рослин, що можуть бути лікарськими чи небезпечними для здоров’я травоїдних тварин;

розпізнати отруйні чи шкідливі рослини у травостої для заготівлі зеленої маси, сіна, на луках, пасовищах.