Основна мета викладання навчальної дисципліни “Риторика” - формувати у майбутніх перекладачів професійно зорієнтовані уміння та навички підготовки та виголошення власних публічних виступів.


Мета навчальної дисципліни „Історія України та української культури”: виробити вміння аналізувати і узагальнювати історичний матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та явища української історії в контексті світової історії; порівнювати історичні події, орієнтуватися в науковій періодизації історії, формувати вміння знаходити і критично аналізувати потрібну інформацію з минулої та сучасної історії України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів. 


Дисципліна для вивчення студентами ОР Магістр , поєднує в собі риси багатьох правових систем (сімейне, процесуальне, адміністративне, господарське тощо) і розглядає питання, реформування та розвитку в умовах євроінтеграції правовідносин власності на землю.


Мета: вивчення  основних  періодів розвитку  української  культури,  проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід‘ємною умовою формування  ціннісних орієнтирів та  гуманізації сучасного українського соціокультурного простору.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є система правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням та функціонуванням бірж, а також в процесі укладання та виконання біржових договорів.


Навчальна дисципліна «ПРАКТИКА ПИСЬМОВОГО І УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ”  є одною з основних навчальних прекметів у системі підготовки перекладачів. 

Даний курс  є частиною курсу фундаментальних дисциплін, який присвячено провідним аспектам перекладознавства та лінгвістики. У ньому освітлюються провідні теоретичні та практичні аспекти здійснення нормативно правильного та функціонально адекватного перекладу автотентичних текстів з іноземної мови (англійської) на українську та навпаки з урахуванням відмінностей різних мовних систем.