Історія зарубіжної літератури адресована студентам-філологам 2 курсу (3, 4 семестри). Мета курсу - поглиблене вивчення художніх творів зарубіжних письменників, здійснення літературного аналізу та формування вмінь наукового осмислення проблематики творів у взаємодії з історією людства.  

Основна мета викладання навчальної дисципліни “Риторика” - формувати у майбутніх перекладачів професійно зорієнтовані уміння та навички підготовки та виголошення власних публічних виступів.


Мета навчальної дисципліни „Історія України та української культури”: виробити вміння аналізувати і узагальнювати історичний матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та явища української історії в контексті світової історії; порівнювати історичні події, орієнтуватися в науковій періодизації історії, формувати вміння знаходити і критично аналізувати потрібну інформацію з минулої та сучасної історії України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів. 


Дисципліна для вивчення студентами ОР Магістр , поєднує в собі риси багатьох правових систем (сімейне, процесуальне, адміністративне, господарське тощо) і розглядає питання, реформування та розвитку в умовах євроінтеграції правовідносин власності на землю.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є система правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням та функціонуванням бірж, а також в процесі укладання та виконання біржових договорів.


Навчальна дисципліна «ПРАКТИКА ПИСЬМОВОГО І УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ”  є одною з основних навчальних прекметів у системі підготовки перекладачів. 

Даний курс  є частиною курсу фундаментальних дисциплін, який присвячено провідним аспектам перекладознавства та лінгвістики. У ньому освітлюються провідні теоретичні та практичні аспекти здійснення нормативно правильного та функціонально адекватного перекладу автотентичних текстів з іноземної мови (англійської) на українську та навпаки з урахуванням відмінностей різних мовних систем.