The Scientific Circle has been operated at the Faculty of Ecology in 2017. The interested students have an opportunity to expand their idea about scientific and practical directions of modern English for Terrestrial & Aquatic Ecology.

The work of the Circle coordinates the talented youth in choice of future orientation in practical and scientific activities.


Мета вивчення курсу дисципліни «Екологічна паспортизація територій та підприємств»: дати студентам комплекс знань та практичних навичок стосовно оцінки впливу об’єкта господарської діяльності на навколишнє середовище; ознайомлення студентів з основними принципами створення екологічних паспортів і порядком їх складання; оволодіння студентами основами проведення аналізу ефективності природоохоронної діяльності на окремому об’єкті або при здійсненні будь-якої екологічно небезпечної діяльності; ознайомлення студентів з чинним порядком визначення розмірів платежів за забруднення навколишнього середовища.


Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними аспектами екологічної безпеки територій та акваторій, видами екологічних ситуацій, формами, та методами управління екологічними ситуаціями.

Основним завданням дисципліни є вивчення методик оцінювання рівня екологічної небезпеки та основних напрямів регулювання екологічними ситуаціями.


Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, а також; оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах.

Мета дисципліни – ознайомити студентів з науково-методичними засадами системного аналізу якості навколишнього середовища, що складається з природних, змінених людиною та штучних екосистем. Це необхідно для розробки на еколого-економічних засадах напрямів удосконалення розвитку виробництва, розроблення альтернативних екологічно прийнятних його моделей, знаходження шляхів гармонійного синтезу економічно ефективного господарювання і надійної охорони природи.