Дисципліна Меліоративне землеробство” передбачає формування у сту- дентів теоретичних знань і вмінь з наукових основ меліоративного землеробства, економічно доцільних зрошуваних і осушуваних норм, сучасних екологічно безпечних і доцільних заходів контролювання бурянів, розрахунку структури посівних площ, проектування раціональних сівозмін і системи обробітку ґрунту в умовах меліорації.