Мета курсу вищої математики для студентів агрономічного факультету полягає у відновленні у студентів набутих знань та навичок за курс середньої школи та формування нових знань та вмінь їх практичного застосування.

Мета курсу вищої математики для студентів агрономічного факультету полягає у відновленні у студентів набутих знань та навичок за курс середньої школи та формування нових знань та вмінь їх практичного застосування.

Курс складається з теоретичної і практичної частин.

Мета курсу полягає у тому, щоб дати студентам системне уявлення про предмет та функції філософії, історію розвитку світової і вітчизняної філософської думки, особливості філософського осмислення дійсності. Знання філософії підвищує культуру мислення, посилює чіткість, послідовність, аргументовану доведеність суджень, ознайомлює з правилами дискусії, посилює ефективність і переконаність мови. Філософія допомагає раціонально відібрати з потоку наукової інформації необхідний матеріал та сприяє становленню самосвідомості і інтелектуальному розвитку.