Економічний факультет

для студентів ОКР бакалавр

напрям підготовки 6.030601”Менеджмент”