Економічний факультет
для студентів ОКР бакалавр
напрям підготовки 6.030504 “Економіка і підприємництво”
6.030509 “Облік і аудит”
6.030508 “Фінанси і кредит”

Метою навчання аспірантів англійської мови є підготовка до складання ними кандидатського іспиту з англійської мови та формування англомовної компетенціїї у всіх видах мовленнєвої діяльності.